מערכת עיצובית אלטרנטיבית לאירועי הפואטרי סלאם, הכוללת לוגוטייפ, אתר מכירה, עיצוב גופן ומרצ׳נדייז.

השפה החזותית מלווה בקולאז׳ים שנוצרו מאיורי המאה ה־19 המשמשים כדימוי מתחלף, בהתאם לתוכן.
 

© 2020 by Avner Adan.