© 2019 by Avner Adan.

ציורי קופסה

הפרויקט נתרם למחלקת הילדים של מרכז רפואי קפלן, מתוך שאיפה להעניק לילדים השוהים בבתי החולים חוויה יצירתית, משחקית ומעצימה.

הפרויקט נוצר בשיתוף פעולה בין מעבדת MADE במכון הטכנולוגי חולון והמרכז לעיצוב וטכנולוגיה על־שם כדר במכללת שנקר, מתבסס על עבודה שהוצגה לראשונה במוזיאון העיצוב בחולון ובמוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון. יוצרי הפרויקט: דניל אומנסקי, מיכל רינות, שחר גייגר, אור כסלו, אבנר אדן