לטרינג: עיצוב אותיות על־ידי שימוש בטכניקות מגוונות, המעניקות אופי למילה הכתובה ומעבירות לצופה תחושה או מסר מסויימים, בהתאם לצורך.