top of page

מקבץ סקיצות מאויירות לספר העוסק בילד שמתמודד עם מעבר מהקיבוץ לעיר הגדולה. הסיפור נע סביב תופעה של זיהום אור המתקיימת בעיקר בערים גדולות ומציג אותה מזווית הראיה של גיבור הסיפור. הפרויקט בוצע בהנחיית ג׳ודית אשר.

bottom of page