אפיון ועיצוב אריזה גרפית אלטרנטיבית לרדיו ״הקצה״.

הפרויקט בוצע בהנחית שני אבני וכלל עיצוב לוגוטייפ, אריזת מוצר וחוברת מידע למאזינים. ערכי הליבה של המותג: מחתרתי, כנופייתי, רועש. 

הלוגו נבחר מתוך כ־150 סקיצות קודמות ועוצב ידנית באמצעות עט קליגרפי. הסקיצות הפכו לחלק בלתי נפרד מהשפה העיצובית של המותג, כפאטרן המדמה לטרינג שנכתב על־גבי קירות במועדוני אנדר־גראונד. 

© 2020 by Avner Adan.