© 2019 by Avner Adan.

מיתוג אלטרנטיבי ליום הצפרדע הבינלאומי ברשות הטבע והגנים. הפרויקט כולל עיצוב לוגו ויצירת שפה חזותית במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הצלת הצפרדעים והנגשת יום הצפרדעים לקהל המשפחות הצעירות בישראל.

Show More