top of page

איפיון ועיצוב אריזה גרפית למותג דגני בוקר לבני־נוער. ערכי מותג: מפתיע, חברתי ומתוק. הפרויקט עוצב ובוצע בהנחית עודד עזר וניתן לקרוא עליו בהרחבה במגזין ״כולעיצוב״ על־ידי לחיצה כאן.

הלוגו משלב את סימן ה־האשטאג (#) כאזכור לרשתות חברתיות וכאמצעי להגדרה מחדש של המונח חברתי.

האיור והמלל שעל האריזה עוצבו ומוקמו בהתאם לצירים הטיפוגרפים שנוצרו מהלוגו, וכך נוצרה קומפ׳ המשלבת את הדימוי והטקסט באופן הרמוני ומסודר.

bottom of page