Asset 9@2x.png

מוזיקאים רבים אוהבים לנגן ביחד, אך לפעמים אין באפשרותם להיפגש באופן פיזי מפאת סדר יום עמוס, קשיים בהתניידות ואפילו במקרים של מגפה עולמית

והשלכותיה על הריחוק החברתי.

על־מנת לענות על הצורך החברתי של קהילת המוזיקאים, אפיינתי ממשק המחבר בין מוזיקאים מרחבי העולם ומאפשר יצירת מוזיקה שיתופית.

בלקוניז משמשת כ״מדורת השבט״ עבור מוזיקאים מקצועים וחובבים הנפגשים באפליקציה באופן מקוון באמצעות ממשק חברתי, אינטואיטיבי ונטול סיבוכים טכניים הנובעים מאתגרים טכנולוגים.

האתגר העיקרי ביצירת ממשק להפקת מוזיקה מרובת משתתפים המבוססת על רשת אלחוטית הינו תופעת ה־Latency, היוצרת עיכוב מרגע נגינת התו ועד להשמעת הצליל וכך נוצר מצב של חוסר סנכרון מתסכל בין הנגנים המשתתפים.

Asset 16@2x.png
Asset 18@2x.png
Asset 17@2x.png
תמונות ערכים@2x.png

ממשקים בהם הוא משתמש כיום להפקת מוזיקה:

GarageBand, Logic, Cubase

פרסונה מובילה: אלעד מיוחס

גיטריסט מגיל צעיר, עובד ביום־יום כמתכנת בסטארט־אפ מבטיח, ובשאר הזמן מבלה במחיצת בת זוגתו בדירתם בת״א. בזמנו הפנוי, אלעד מנגן בהרכב מטאל ולעיתים מקליט קטעי נגינה באמצעות ציוד ההקלטות הביתי שברשותו.

Asset 19@2x.png

מסע משתמש עיקרי

מקליט קטע מוזיקלי

ומאזין ליצירה השלמה

מתכתב עם שאר חברי ה״מרפסת 

מצטרף ל״מרפסת״ העונה להעדפותיו

מאזין ל״מרפסות״ המופיעות בפיד

המשתמש נכנס לאפליקציה

Asset 9@2x.png
רקורד3@2x.png
סטיקר בלקוניז@2x.png
Asset 11@2x.png
Asset 10@2x.png
Asset 10@2x.png

אינדיקציות צבעוניות

צבעוניות האלמנטים הגרפים יוצרת היררכיה ברורה ומספקת למשתמש אינדיקציה על סוגי ערוצי ההקלטה השונים ועל יכולת עריכתם.

 

trxrt@2x.png
Asset 9@2x.png

הצבע הסגול משמש לסימון אלמנטים גרפים הקשורים למצב העריכה, כמו הצטרפות ל־Balcony וערוצי MIDI.

הגרדיאנט הירוק משדר חיבוריות וזמינות,

ומשמש לסימון אלמנטים בעלי חשיבות

היררכית גבוהה