© 2019 by Avner Adan.

אריזה גרפית לזמר זהר ארגוב, הכוללת עיצוב לוגוטייפ קליגרפי, עיצוב מחדש לעטיפת תקליט לפי פרשנות עדכנית והפקת סרטון פרומו לקידום מכירות האלבום. הפרויקט נעשה בהנחיית פרופ׳ שמעון זנדהאוז (ג׳וגול).